Senast uppdaterad: 09/28/2015
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Psykiatri- och anhörigveckan i Boden


09/28/2015

Årets psykiatri- och anhörigvecka anordnas över hela landet under vecka 41. Programmet i Boden omfattar bland annat berättelser om anhörigas erfarenheter och författarpresentation.

Måndag 5 oktober Kl. 10.00-12.00

Öppet Hus på RSMH

Lokal: RSMH (riksförbundet för social och mental hälsa)
Brogatan 22 
Föreningen bjuder på fika.

Måndag 5 oktober Kl. 11.00-13.00

Information om anhörigstöd och psykiatriveckan

Lokal: Enter Galleria.
Anhörigkonsulenten svarar på frågor.

Tisdag 6 oktober Kl. 18.00-20.00

Hitta stödet

Informations- & Föreningscafé

Lokal: Café 12:an Sturegatan 12.
Fika till självkostnadspris.

Presentation av Autism & Asperger-föreningen, RSMH
samt föreningen 3.7 Boden.

Personligt ombud, Anhörigstöd, Socialpsykiatrin,
hur ska ett nytt boende se ut vid psykisk ohälsa?

Onsdag 7 oktober Kl. 18.00-20.00

Bokpresentation och Vad är SIP?

Lokal: Café 12:an Sturegatan 12.
Fika till självkostnadspris.

Clea Halin och assistenterna berättar om hennes bok
och om Bliss kommunikation.

Börje Karlsson informerar om Samordnad individuell plan,
SIP, samt om NSPH (Nationell Samverkan för psykisk
hälsa).
Börje pratar också om att vara anhörig. 

Torsdag 8 oktober Kl. 18.00-19.00

En anhörigs berättelse

Lokal: Biblioteket.
Anhörig till ungdom som har diagnoserna ADHD,
Asperger och Tourettes berättar om ungdomens liv ur
ett anhörigperspektiv.
Tid finns för frågor och eftersnack.

Fredag 9 oktober Kl. 10.00-14.00

Öppet Hus på RSMH

Lokal: RSMH Brogatan 22. Föreningen bjuder på fika.

Tillbaka

Länkar


Genvägen