Senast uppdaterad: 02/24/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Socialchefens rapport februari 2017


02/24/2017

Vid socialnämndens sammanträde 21 februari rapporterade socialchef Catharina Liljeholm bland annat om utbildningar i verksamheterna.

Arbetet med socialnämndens handlingsplan var ett framgångsrikt sätt att bemästra de ekonomiska problemen. Arbetssättet bör även fungera i goda tider varför vi fortsätter att följa upp den ekonomiska utvecklingen på liknande sätt även under 2017.

Ekonomin kommer att följas upp enligt en upprättad mall vilken innehåller fyra delar/rubriker:

  • Periodens avvikelse mot budget (+/-)
  • Åtgärder
  • Uppföljning av åtgärder
  • Kvalitetspåverkan utifrån åtgärder

Kompetensutveckling i verksamheten under 2017

Under mars kommer socialförvaltningens Chefsdag att hållas, på agendan står bland annat utbildning i arbetsrätt och socialnämndens kvalitetsledningssystem. Utbildning i kvalitetsledningssystemet kommer även att ges till övrig personal under våren.

För en bättre planering och uppslutning kommer ett årshjul gällande utbild­ningar att upprättas, därigenom underlättas verksamheternas planering och fler kan få möjlighet att delta. Utbildningarna kommer att omfatta olika områden allt efter behov.

Tillbaka

Länkar


Genvägen