Senast uppdaterad: 03/18/2015
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]
Länk till anslagstavlan

Granskning av detaljplan för Södra Lillgärdan, Sävastön


03/18/2015

Detaljplanen syftar till att klarlägga strukturen för tillkommande bostadsbebyggelse, lokalgata och naturmark.

Området gäller Sävast 23:163 samt Sävast 23:12 m.fl. och är sedan tidigare planlagt för bostadsändamål av storkvarterskaraktär, vilket innebär en stor flexibilitet för utformning och placering av bostads-bebyggelsen. Genom att upprätta en ny detaljplan blir det möjligt att mer i detalj reglera hur området får bebyggas med bostäder och säkerställa utrymme för lokalgata och naturmark.

Läs mer om detaljplanen här

 

Tillbaka

Bodens kommun tipsarLämna en synpunkt till Bodens kommun
Protokoll från Bodens kommun
UpplevBoden.nu
E-tjänster inom Bodens kommun

Genvägen