Senast uppdaterad: 10/03/2016
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]
Länk till anslagstavlan

Ansökan om bidrag till integrationsprojekt


10/03/2016

Bodens kommun arbetar för ett bra välkomnande och en ökad integration. För att möjliggöra integrationsarbete som inkluderar fler aktörer och bidrar till mångfald av aktiviteter kan vi bevilja projektbidrag till enskilda föreningar och organisationer.

Har ni en idé till ett projekt kan ni ansöka om projektmedet. Då ska projektet handla om:

  • Skapande av mötesplatser
  • Idrotts-, kultur- eller fritidsaktiviteter
  • Inkluderande  i samhället och förebyggande av utanförskap
  • Praktikplatser med språkstöd
  • Eller annan idé som bidrar till ökad integration 

Ansökan om bidrag ska vara inlämnad senast 31/10. Inkomna ansökningar prövas under november.

För ytterligare information om ansökningsförfarande och villkor se kommunens hemsida www.boden.se

Du kan även kontakta Integrationssamordnare Christer Carlsson, telefon: 0921 -629 34.

Tillbaka

Bodens kommun tipsarUpplevBoden.nu
Lämna en synpunkt till Bodens kommun
E-tjänster inom Bodens kommun
Protokoll från Bodens kommun

Genvägen