Senast uppdaterad: 04/01/2015
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Vi söker kvinnliga förebilder


04/01/2015

Känner du en sann förebild, någon som genom sitt sätt att vara inspirerar andra? Vi söker 10 kvinnor från Boden till projektet KFiN, Kvinnliga förebilder i Norrbotten.

Projektet går ut på att visa upp kvinnliga förebilder, inspirera unga kvinnor att bo kvar i Norrbotten och få utflyttade kvinnor att återvända.

Vem vill du nominera? Skicka ditt förslag med motivering till maria.johansson@boden.se senast 24 april 2015.

Följ oss på facebook 
www.facebook.com/kvinnligaforebilder

Tillbaka

Genvägen