Senast uppdaterad: 05/08/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]
Länk till anslagstavlan

Boden miljövänligast i Norrland


05/08/2017

Bodens kommun har den miljövänligaste fordonsparken i Norrland. Mer än 6 av 10 fordon är miljövänliga. Det framgår av kommun- och landstingsdatabasen Kolada.

Miljövänliga fordon har i Bodens kommun nästan fördubblats på sju år. Från 35.8 % år 2009 till 61.5 % år 2016. Siffrorna visar att det är den största andelen i Norrland och den 24:e största i hela landet. Genomsnittet i landet för kommunägda miljövänliga fordon är 46 %.

Boden har en målsättning om hållbar tillväxt och miljövänliga transporter är en del av detta. Kommunen har anslutit sig till borgmästaravtalet som innebär ett lokalt åtagande för att genomföra en progressiv klimat- och miljöpolitik. En viktig beståndsdel är att minska utsläppen av växthusgaser.

Statistiken visar att vi är på väg åt rätt håll och att vi ligger långt framme i miljöarbetet. En stor del av kommunens fordon är hybrider som kan drivas av biogas eller av fossila bränslen. Kommunen har även på prov köpt in en helt eldriven bil och ser även över förutsättningarna för att etablera laddstationer på strategiska platser.

Tillbaka

Bodens kommun tipsarE-tjänster inom Bodens kommun
UpplevBoden.nu
Protokoll från Bodens kommun
Lämna en synpunkt till Bodens kommun

Genvägen