Senast uppdaterad: 04/23/2013
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Nytt utseende på räkningen för hemtjänst


04/23/2013

Socialnämnden har beslutat ändra utseendet på räkningen för hemtjänst. Det blir mindre administration och räkningen blir lättare att förstå.

Sedan tidigare har den som har hemtjänst fått en informationsbroschyr om vilka avgifter som gäller 2013. Ny avgift för hemtjänst och serviceinsatser gäller från 1 mars. Avgiften per timme är 126 kr och är lika oavsett om det är personlig omsorg eller någon serviceinsats (städning, tvätt, ledsagning, inköp eller sopsortering).  

Precis som tidigare så gäller maxtaxan, vilket innebär att hänsyn tas till de ekonomiska förutsättningarna för den enskilde vid beräkning av avgiften.

Den faktura som skickas ut i månadsskiftet april/maj, och avser den hjälp som lämnats under mars månad, ser lite annorlunda ut jämfört med tidigare räkningar.

Tidigare har det på räkningen stått "Omsorg" och "Serviceinsatser". På räkningen kommer det nu bara att stå "Hjälp i hemmet" och det antal timmar som utförts under månaden. Hjälp i hemmet kan då både vara omsorg och serviceinsatser.

Ansvarig chef hos den hemtjänstgrupp eller det företag som utför hemtjänsten kan svara på eventuella frågor om räkningen.

Tillbaka

Länkar


Genvägen