Senast uppdaterad: 10/18/2012
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Förändringar i hemtjänsten


10/17/2012

Så kallade servicetjänster för den som är 75 år eller äldre upphör från och med 1 november 2012. Den som anser att behov finns av denna hjälp kan ansöka om detta hos socialförvaltningens biståndsenhet.

Det har funnits möjlighet för den som är 75 år eller äldre att beställa service­tjänster i hemmet utan behovsprövning. Till servicetjänster räknas städning, tvätt, klädvård, inköp, ledsagning, matleverans och sophantering. Socialnämnden har beslutat att servicetjänster utan behovsprövning ska upphöra.

Därför kommer dessa servicetjänster att upphöra från och med 1 november 2012.

Anser du att du i fortsättningen behöver samma hjälp som idag kan du ansöka om hjälp i hemmet enligt socialtjänstlagen. En handläggare kommer att utreda ditt behov av hjälp och beslut tas om du har rätt till hjälp eller inte.

Du hittar mer information och blankett för ansökan på denna länk: Hur går en ansökan till?

Vi behöver din ansökan så snart som möjligt.

Tillbaka

Länkar


Genvägen