Senast uppdaterad: 10/06/2015
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Workshop för tillväxt


09/10/2015

Bodens kommuns tillväxtkontor och Företagarna Boden genomför nu en serie workshops där målet är att träffa företagare för att ta fram underlag till en näringslivsplan som visar på hur vi tillsammans kan skapa starkare näringsliv.

Program

1. Inledande presentation.
2. Vad behöver vi göra för att utveckla befintliga företag?
3. Hur får vi fler att starta och etablera företag?
4. Hur kan vi tillsammans stärka varumärket Boden?
5. Sammanfattning, vad händer nu?

Vissa workshops kommer att ha lite mer branschspecifika frågor men samtliga workshops är öppna för alla.

Välkommen!

För mer information och anmälan klicka här.��ppnas i nytt f��nster

Datum

15/10 kl. 18.00 Fastighetsägare, Stadshuset A2, ingång från Kyrkgatan.

Tillbaka

Genvägen