Senast uppdaterad: 06/30/2016
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]
Länk till anslagstavlan

Aktuella åtgärder inom hemtjänsten


06/30/2016

Socialförvaltningen inrättar en separat hemtjänstgrupp för att brukarna som tidigare anlitat Din Hemservice ska få insatser utförda av bekant personal. Gruppen kommer att ha lokal på Kungsgatan 22 (Sensia-huset).

Efter hemtjänstföretaget Din Hemservice konkurs pågår ett omfattande arbete i socialförvaltningen för att förbereda hemtjänsten i Bodens kommun för att ta emot att stort antal nya hemtjänstbrukare.

Från och med torsdag 30 juni kommer kommunen att börja ta kontakt med den personal som visat intresse för att arbeta för hemtjänsten i Bodens kommun.

Den nya personalen kommer att inrättas i en separat hemtjänstgrupp för att möjliggöra att brukarna i tidigare Din Hemservice får sina hemtjänstinsatser utförda av bekant personal. Den nya hemtjänstgruppen kommer att ha sin lokal i Sensia på Kungsgatan 22. I lokalen kommer datorer för hemtjänsten att installeras. Vidare pågår ett arbete för att med kort varsel ordna hemtjänstbilar till personalen samt flytta över trygghetslarm.

Kommunen är lugn med att övertagandet av nya brukare och personal kommer att kunna ske med minimal störning.

 

Tillbaka

Bodens kommun tipsarLämna en synpunkt till Bodens kommun
E-tjänster inom Bodens kommun
Protokoll från Bodens kommun
UpplevBoden.nu

Genvägen