Senast uppdaterad: 08/05/2015
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]
Länk till anslagstavlan

Bodens kommun kommenterar bärplockarnas situation


08/05/2015

Kommunen bekräftar att bulgariska bärplockare kontaktat Socialförvaltningen. Av sekretesskäl kan vi inte kommentera vilken typ av stöd personerna önskar.

De senaste dagarna har massmedia uppmärksammat situationen för en grupp bärplockare, som vistats i trakten av Harads. Många vill ha information om huruvida dessa söker och erhåller hjälp från Bodens kommun. 
Kommunen vill därför meddela följande:
Vi kan bekräfta att en grupp bulgariska bärplockare kontaktat Socialförvaltningen i Boden. Med hänvisning till sekretess kan vi inte gå in närmare på vilken typ av hjälp de önskar.
Principiellt kan kommunen bistå med akut hjälp i nöd, t ex tillfälligt tak över huvudet eller mat. Om personerna vill återvända till sitt hemland kan vi även bistå i kontakt med berörd ambassad. Eventuella ansökningar om att stanna i Sverige handläggs av Migrationsverket.
Kommunen har inga ytterligare kommentarer att lämna om detta ärende. 
För frågor rörande Socialförvaltningens hantering av denna typ av ärenden:  
kontakta Mona Eriksson, tf verksamhetschef för Individ- och Familjeomsorgen, tfn 0921 - 622 30, eller Individ- och Familjeomsorgens reception, tfn 0921 - 627 00.
Tillbaka

Bodens kommun tipsarProtokoll från Bodens kommun
UpplevBoden.nu
E-tjänster inom Bodens kommun
Lämna en synpunkt till Bodens kommun

Genvägen