Senast uppdaterad: 06/30/2016
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]
Länk till anslagstavlan

Uppdaterad information med anledning av Din Hemservice konkurs


06/30/2016

De brukare som tidigare haft sin hemtjänst tillgodosedd via Din Hemservice har nu gjort sina val. Bodens kommun och Inre Kraft planerar för att ta emot brukarna. Många av den befintliga personalen i Din Hemservice har visat intresse att byta arbetsgivare, vilket gör att kommunen känner sig trygg i att brukarna även i fortsättningen kommer att få omsorg med god kvalité.

Bodens kommun har varit i kontakt med både brukare och personal i tidigare Din Hemservice för att säkerställa att brukarna, såväl nu som framöver, får en välfungerande hemtjänst när den hemtjänstutförare de tidigare valt försatts i konkurs.

Hemtjänstbrukarna uppmanades att välja en ny hemtjänstutförare. De alternativ som finns i nuläget är hemtjänsten i Bodens kommun och det privata alternativet Inre Kraft. Av tidigare Din Hemservice brukare valde 24 stycken Inre Kraft som ny hemtjänstutförare och 91 stycken valde hemtjänsten i Bodens kommun.

Såväl Bodens kommun som Inre Kraft kan nu därför börja planera sin verksamhet utifrån antalet brukare och deras behov. I denna planering ingår rekrytering av hemtjänstpersonal. Av personalen i tidigare Din Hemservice har 40 stycken visat intresse för att börja arbeta i hemtjänsten i Bodens kommun vilket är mycket glädjande! Bodens kommun känner sig trygg med att brukarna även i fortsättningen kommer att kunna får hemtjänstinsatserna av erfaren och duktig personal.

Bodens kommun håller för närvarande på att se över kundernas behov för att kunna bedöma hur mycket personal som behöver rekryteras till kommunens hemtjänst. De första kontakterna med den personal som visat intresse för att arbeta i kommunens hemtjänst kommer att tas under de närmaste dagarna.

 

Tillbaka

Bodens kommun tipsarE-tjänster inom Bodens kommun
Protokoll från Bodens kommun
UpplevBoden.nu
Lämna en synpunkt till Bodens kommun

Genvägen