Senast uppdaterad: 07/12/2016
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]
Länk till anslagstavlan

Spårbyte Älvsbyn-Koler och Träskholm-Bastuträsk v. 30–40


07/12/2016

I sommar kommer Trafikverket att genomföra två spårbyten på Stambanan som kan beröra boende och trafikanter i Bodens kommun.

Trafikverket kommer att byta ut järnvägsspåret på sträckorna Älvsbyn-Koler och Träskholm-Bastuträsk mellan 25/7--9/10 2016. Arbetet sker nattetid mellan klockan 22.00 och klockan 06.00 och kan innebära att de som bor nära järnvägen drabbas av störande buller och damm.

Mer information om projektet finns på Trafikverkets hemsida:

http://www.trafikverket.se/boden-bastutrask

Trafikverket och Strukton Rail AB kommer att informera de som bor längs de berörda järnvägssträckorna om vilka dagar som spårbytet kommer att pågå i deras närhet.

Tillbaka

Bodens kommun tipsarE-tjänster inom Bodens kommun
Lämna en synpunkt till Bodens kommun
UpplevBoden.nu
Protokoll från Bodens kommun

Genvägen