Senast uppdaterad: 05/12/2015
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Nedsatt maxvikt på enskilda vägar


05/11/2015

Under vår och höst så är det vanligt med nedsatt maxvikt på enskilda vägar. För att sopbilen eller slambilen ska kunna köra på dessa vägar så måste vägägaren lämna skriftligt tillstånd för detta.

Tyvärr så har inte alla föreningar gjort detta ännu, vilket leder till utebliven sophämtning eller slamtömning.

Meddela snarast tillstånd för framförande av sop- och slambil på nedsatta vägar till va_renhallning@boden.se eller faxa 0921-195 71.

Tillbaka

Genvägen