Boden

Bodens vecka för psykisk hälsa 2018

Självskadebeteende – kunskap, förståelse och bemötande
Thérèse Eriksson

Sedan millenieskiftet har självskadebeteende blivit allt vanligare, framför allt bland ungdomar och unga vuxna. I den här föreläsningen varvas teori kring vad självskadebeteende är, med konkreta råd om bemötande och behandling. Föreläsningen utgår från aktuell forskning i ämnet, men har också ett tydligt patientperspektiv. Syftet är att ge åhörarna verktyg för att med större trygghet kunna arbeta med och hjälpa personer drabbade av självskadebeteende.

Datum 8/10
Kl 09.00-12.00

Patologiskt samlande diagnos och metoder
Volen Ivanov

Vad är patologiskt samlande och hur kan man arbeta med personer som lider av det på ett bättre sätt? Volen Ivanov, Karolinska Institutet, föreläser kring problematiken utifrån den senaste forskningen.

Datum 9/10
Kl 09.00-12.00

Återhämning genom reflekterande praktik inom psykiatrisk omsorg
Git Mari Ejneborn-Looi & Sebastian Gabrielsson

Många faktorer har betydelse för återhämtning hos personer med psykisk ohälsa och utvecklingen mot vård och omsorg som sätter personen och personlig återhämtning i fokus har beskrivits som ett paradigmskifte. Git Mari Ejneborn-Looi och Sebastian Gabrielsson från LTU föreläser om återhämtning som begrepp.

Datum 9/10
Kl 13.00-15.30

 

Anmäl er till:
Marcus Junkka Bideke
marcus.junkka-bideke@boden.se

Tid:

Måndag 8 oktoberkl 09:00 - Tisdag 9 oktober

Plats:

Fullmäktigesalen, Stadshuset

Ladda ner dokument
Program Bodens vecka för psyki...