Företagsfrukost på Tree Hotel

Företagsfrukost Edeforsbygden

Välkommen på företagsfrukost i Edeforsbygden som anordnas av Bodens kommun och EDEK. Du kommer att få träffa ett antal spännande företagare och dessutom får ni höra allt om vad som är på gång i bygden och i kommunerna Boden och Luleå. Börja arbetsdagen med gemensam frukost tillsammans med andra företagare från alla typer av branscher.

Ingen föranmälan krävs. 

Tid:

Fredag 15 maj kl. 07:30 - 09:00

Plats:

Återkommer