Demokratistugan

Demokratistugan

Demokratistugan är ett fysiskt och digitalt kunskapscenter om demokrati som turnerar runt i landet under 2021 – det år då vi i Sverige firar 100 år av allmän och lika rösträtt! Nu kommer den till Boden.

Öppettider
Fredag-lördag 10.00-17.00
Söndag 10.00-16.00

Demokratistugan speglar olika aspekter av Sveriges demokrati, ökar kunskapen om demokratin och uppmuntrar till engagemang och eftertanke. I stugan kan du lära dig mer om demokratins historia, samtid, framtid och den lokala demokratin i Sverige. Den kan användas för mindre seminarier, workshops och liknande aktiviteter.

Anmäl dig till att pitcha ditt Bodenförslag till BodenPanelen.

Fredag kl 10.00-17.00

10.00 Föreningen Norden arrangerar en workshop om demokratins utmaningar nu och då
Pass 1 - Historiska demokratiska händelser och utmaningar. Anmäl dig här: https://simplesignup.se/event/182037

11.15 Föreningen Norden en workshop om demokratins utmaningar nu och då
Pass 2 – Vår tids största demokratiska utmaningar. Anmäl dig här: https://simplesignup.se/event/182038

12.15 Musikunderhållning

12.30 Invigning av stugan av Eivy Blomdahl (ordförande kommunfullmäktige), Claes Nordmark (kommunalråd och ordförande kommunstyrelsen), Lotta Finstorp (landshövdingen)

13.00 Pass 3 – Summering av demokratins utmaningar nu och då. Medverkande landshövdingen och kommunalråd och ordförande kommunstyrelsen)

14.00 BodenPanelen 
En kommun för yngre och äldre: Skola, förskola, fritid unga, äldreomsorg. Fyra medborgare får möjligheten att pitcha sina Bodenförslag till en panel av tjänstepersoner, politiker och sakkunniga.
Anmäl dig till att pitcha ditt Bodenförslag till BodenPanelen.

Lördag kl 10.00-17.00

10.00 Samtal med motorburen ungdom. Representanter från Bodens kommun och Polisen möter inbjudna ungdomar i ett samtal om folkrace, EPA-traktorer och rally. 

11.00 Musikunderhållning

11.30 Försvarsmuseum: Presentation av konstprojektet

12.00 Presentation av demokrativeckorna. Genomförs mellan fullmäktiges oktobersammanträde (11 okt) och novembersammanträdet (22 nov)

13.00 Madde Lundbergs musikberättelse: Joe Hill

14.00 BodenPanelen
En hållbar kommun i utveckling: Miljö/energi, näringsliv, samhällsbyggnad. Fyra medborgare får möjligheten att pitcha sina Bodenförslag till en panel av tjänstepersoner, politiker och sakkunniga.
Anmäl dig till att pitcha ditt Bodenförslag till BodenPanelen.

15.00 Mitt Val
Mitt Val är ett projekt som syftar till att göra allmänna val mer tillgängliga för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Söndag kl 10.00-16.00

11.00 Musikunderhållning

12.00 Anförande av Lena Posner-Körösi, demokratiambassadör från Kommittén Demokratin 100 år

13.00 Integrerande demokrati
Paneldiskussion som leds av ordförande kommunfullmäktige Eivy Blomdahl, tillsammans med lokala profiler som flyttat till Sverige. Frågeställningar kring vilka hinder och möjligheter de upplevt för att komma in i samhällslivet, vad de själva gjorde och kunde ha gjort annorlunda samt hur de demokratiska organisationerna skulle kunna göra mer av eller göra annorlunda.

14.00 BodenPanelen
En attraktiv kommun för alla: Fritid, kultur/event, centrumutveckling. Fyra medborgare får möjligheten att pitcha sina Bodenförslag till en panel av tjänstepersoner, politiker och sakkunniga.
Anmäl dig till att pitcha ditt Bodenförslag till BodenPanelen.

 

 

Tid:

Fredag 27 augusti kl 10:00 - Söndag 29 augusti kl 17:00

Plats:

Hembygdsområdet under skördefesten

Evenemangets position på kartan