second handkoppar

Popup-återbruk i Sävast

Lämna och hämta saker gratis i vårt popup-återbruk. Du kan även lämna in trädgårdsavfall och grovavfall för återvinning.

Lämna, hämta eller byt till dig saker gratis i vårt Popup-återbruk. Har du saker i skåpen som du inte längre använder? Ta med dem och låt någon annan få användning för dem! Eller är det något du saknar hemma? Kanske kan du hitta det här, helt gratis. 

I Popup-återbrukets tält intill Träffpunkten i Sävast kan du lämna in och hämta alltifrån porslin och husgeråd till cyklar och möbler. På plats finns personal som hjälper till med att sortera. Fritidsbanken är också med för att samla in fritidsutrustning för utlåning. I en container kan du lämna grovavfall för återvinning och det finns även en bil för farligt avfall. Du kan lämna trädgårdsavfall, brännbart avfall, metall, farligt avfall, elektronik & vitvaror. Större mängder bygg- och rivningsavfall hänvisas till återvinningscentralerna och deras ordinarie öppettider.  

Syftet med evenemangen är att Boden ska klättra uppåt på avfallstrappan, det vill säga minska mängden avfall och i stället öka graden återbruk och återvinning på vägen mot ett cirkulärt samhälle. Popup-återbruk och återvinning arrangeras av Bodens kommun i samverkan med Återvinningen och Fritidsbanken. Kom ihåg att hålla avstånd och stanna hemma om du har förkylningssymtom. 

Tid:

Onsdag 19 maj kl. 17:00 - 19:00

Plats:

Fruktvägen 5, grusytan bakom Träffpunkten

Pris:

Gratis