Barn vid kvarnängen under garnisonsmilen.

Elevhälsa

Elevhälsan främjar, förebygger och stödjer elevens utveckling i skolan. God hälsa leder till ökat välbefinnande och bättre förutsättningar för lärande.

Hälsa och lärande hör ihop. Elevhälsan arbetar för att alla elever ska klara skolan så bra som möjligt. Mår man bra så går det oftast bättre i skola och går det bra i skolan så mår man oftast bättre. Det är viktigt att alla ska trivas och känna sig trygga i skolan.

I elevhälsan arbetar skolkurator, skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog och specialpedagog. Som elev kan du när som helst vända dig till din skolsköterska eller skolkurator som finns på din skola.

Senast uppdaterad: 2023-09-26