Människor som spelar basket utomhus.

Grundskola

I Bodens kommun värnar vi om alla elevers och barns livslånga lärande, bygger framtidstro samt ger dem verktyg och förutsättningar att påverka sin egen framtid. 

I Bodens kommun finns både kommunala och fristående grundskolor. Du kan önska vilken grundskola ditt barn ska gå i. Här kan du läsa både om privata och kommunens grundskolor. 

Senast uppdaterad: 2023-09-26