Vy över centrala Boden med Bodån och alla höghus.

Bodens kommun

Kommunen är en politiskt styrd organisation där folkvalda förtroendevalda företräder medborgarna och fattar beslut om samhällsservicens mål, inriktning och kvalitet.

Sverige är sedan indelat i 290 kommuner. Boden är en av dem, och bildades vid kommunreformen 1971 av Bodens stad och Edefors landskommun. 

Boden ligger i landskapet Norrbotten som ligger i Norrbottens län. Genom kommunen rinner både Råneälven och Luleälven. Området har ett rikt djurliv, i synnerhet med avseende på antalet noterade fågelarter.

Bodens kommun är en av de mest tjänstepräglade kommunerna i Sverige med kommunen, regionen och Försvarsmakten som största arbetsgivarna. Befolkningsutvecklingen har varit stabil runt 28 000 invånare sedan början på 2000-talet. 

På de här sidorna kan du bland annat läsa mer om hur Bodens kommun är organiserad och fungerar idag. 

Senast uppdaterad: 2024-03-07