Sammanträde i fullmäktigesalen - artikelbild

Politik

Bodens kommun är en politiskt styrd organisation. Den högsta beslutande politiska församlingen är kommunfullmäktige med 49 folkvalda ledamöter.

Fullmäktige utser i sin tur kommunstyrelse och de olika nämnderna. Fullmäktige utser även revisorer och en valberedning.

I menyn på den här sidan ser du vilka olika nämnder, styrelser och kommunala råd som finns i Bodens kommuns organisation. 

Protokoll

Ladda ner dokument
Sammanträdesdagar 2024
Senast uppdaterad: 2024-02-27