Kultur och fritid

Föreningsportalen

Föreningar som vill söka bidrag kan göra detta via Föreningsportalen. 

Till Föreningsportalen>

 

E-tjänster

Bodens kommun använder sig även i hög grad av e-tjänster. E-tjänster är en service som du kan använda för att uträtta olika ärenden via webben eller andra digitala kanaler som mobiltelefoner och läsplattor. Ibland kallas det också för självservice. E-tjänsterna fungerar när som helst på dygnet och är därmed inte beroende av kontors- eller telefontider.

Till Bodens kommuns e-tjänster>

Senast uppdaterad: 2023-09-21