Bodens blommande stadspark i solsken med fontänen i förgrunden

Bodens kommun

Kommunen är en politiskt styrd organisation där folkvalda förtroendevalda företräder medborgarna och fattar beslut om samhällsservicens mål, inriktning och kvalitet.

Sverige är indelat i 290 kommuner. Boden är en av dem, och bildades vid kommunreformen 1971 av Bodens stad och Edefors landskommun. På de här sidorna kan du bland annat läsa mer om hur Bodens kommun är organiserad och fungerar idag. 

Senast uppdaterad: 2023-09-20