Alkoholtillstånd

Bodens kommun har sedan 1996 haft riktlinjer för serveringstillstånd som ett komplement till bestämmelserna i Alkohollagen. Dessa riktlinjer har omarbetats och antagits av fullmäktige våren 2012. Enligt alkohollagen är kommunen tillståndsmyndighet för prövning av tillstånd för servering av alkoholhaltiga drycker. Lagen ger kommunen rätt att vid tillståndsprövning, som ett särskilt kriterium, beakta om ett tillstånd kan befaras medföra alkoholpolitiska olägenheter. Som bilaga till den här sidan kan du läsa hela riktlinjen.

Läs mer om alkoholtillstånd på miljö- och byggenhetens sida.

 

Ladda ner dokument
Riktlinjer alkoholservering
Senast uppdaterad: 2021-02-19