En mörk kvinna sitter bredvid en vit man och tittar på en läsplatta.

Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen

På arbetsmarknad- och utbildningsförvaltningen värnar vi om det livslånga lärandet och om individens förutsättningar att hitta arbete och bli självförsörjande.

De som förverkligar detta är alla våra kompetenta medarbetare som visar respekt och tolerans, och som fokuserar på att ständigt förbättra verksamheterna. Det samlade engagemanget skapar arbetsglädje och stolthet. Förvaltningschef är Anna Broström.

Arbetsmarknad

Våra prioriterade målgrupper är: ungdomar, nyanlända invandrare, funktionsvarierade samt personer med annan problematik som innebär svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden. 

Vi arbetar med:

  • Arbetsförberedande aktiviteter och projekt
  • Praktikplatser
  • Tillfälliga anställningar i kommunen för att få arbetslivserfarenhet
  • Daglig verksamhet och sysselsättning
  • Feriearbete för ungdomar
  • Aktiviteter för ungdom 16-24 år som inte fullföljt gymnasiet
  • Studievägledning
  • Svenska för invandrare
  • Vuxenutbildning
  • Flyktingmottagande och introduktion i samhället för nyanlända.

Arbetet sker i nära samverkan med övriga kommunala förvaltningar, det lokala näringslivet, Arbetsförmedlingen och andra externa organisationer.

Utbildning

Vår förvaltning bedriver förskolor, låg- och mellanstadium, högstadium och gymnasium.
Vi bygger framtidstro samt ger barn och elever verktyg och förutsättningar att påverka sin egen framtid. Hos oss ska barn och elever känna sig trygga, uppleva gemenskap och delaktighet samt få nyfikenhet och lust att lära. Vi tar alltid utgångspunkt i det individuella behovet, intressen och tidigare kunskap.

I våra verksamheter ges barn och unga mod och kompetens att möta framtidens utmaningar – den visionen arbetar vår förvaltning för.

Kontakta arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen

För att komma i kontakt med kommunledningsförvaltningen ska du ta kontakt med Medborgarservice på Bodens kommun genom kontaktvägarna här nedanför. När du får kontakt med dem så berättar du ditt ärende eller uppger den person du söker så kopplas du rätt.

Senast uppdaterad: 2024-03-06