Avgifter och taxor

Här finns information om kommunens avgifter och taxor.

Kommunen äger rätt att ta ut avgifter och taxor för att täcka kostnader för vissa nyttigheter, till exempel äldreomsorg, barnomsorg eller tekniska tjänster som avfallshantering eller vatten och avlopp.

Ladda ner dokument
Rutin för förskola 2019
Ladda ner dokument
Taxor KFU 2022: Plan- och hall...
Ladda ner dokument
Avgifter och regler för vård o...
Ladda ner dokument
Avgifter och regler för vård o...
Ladda ner dokument
Taxa 2023 för prövning och til...
Ladda ner dokument
Taxa kontroll livsmedelslagsti...
Ladda ner dokument
Taxa 2023 för prövning och til...
Ladda ner dokument
Taxa 2023 försäljning av folkö...
Ladda ner dokument
Taxa 2023 för tillsynsverksamh...
Ladda ner dokument
Taxa 2023 för offentlig kontro...
Ladda ner dokument
Timtaxa 2023 miljö- och byggnä...
Ladda ner dokument
Taxor och avgifter offentlig p...
Senast uppdaterad: 2023-06-20