En träkloss med bokstaven G följs av en annan med bokstaven D och en tredje med bokstaven P och slutligen en med bokstaven R och ett litet hänglås.

Behandling av personuppgifter

För oss är det viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi ser till att dina personuppgifter är skyddade hos oss, och att behandlingen av dessa följer de principer som dataskyddsförordningen beskriver. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att skyddet för den personliga integriteten är starkt inom Bodens kommun.

Dataskyddsombud

Bodens kommuns dataskyddsombud arbetar med frågor som rör kommunens egen efterlevnad av dataskyddsförordningen. Du är välkommen att kontakta dataskyddsombudet om du har frågor om kommunens personuppgiftsbehandling. Du hittar kontaktuppgifter till dataskyddsombudet längst ner på sidan.

Dataskyddsförordningen

Behandling i olika verksamheter

Bodens kommun samlar in personuppgifter från dig i samband med att du lämnar in olika ansökningar eller kontaktar oss, till exempel i ett ärende eller för att lämna synpunkter. Personuppgifterna kan också komma från andra håll, exempelvis offentliga register, andra myndigheter eller föreningar.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära information om hur dina personuppgifter behandlas av Bodens kommun. Du har även rätt att begära att felaktiga uppgifter rättas eller kompletteras och att uppgifter som inte längre behövs raderas.

Senast uppdaterad: 2024-01-25