En person håller ett finger på en träkloss med ett låst hänglås på. Bredvid ligger en träkloss med ett öppet hänglås på.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära information om hur dina personuppgifter behandlas av Bodens kommun. Du har även rätt att begära att felaktiga uppgifter rättas eller kompletteras och att uppgifter som inte längre behövs raderas.

1. Rätt att begära information

Du har rätt att när som helst begära information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar. Då begär du ett registerutdrag. Registerutdrag skickas till din folkbokföringsadress, men det går även bra att hämta registerutdraget hos Medborgarservice i stadshuset. Då behöver du legitimera dig för att verifiera din identitet. Detta är nödvändigt för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Registerutdraget ska levereras till dig inom en månad. Vill du ha ut handlingarna som genereras av personuppgiftsbehandlingarna vi sammanställt i registerutdraget så sker det genom att du gör en begäran om utlämnande av allmän handling.

Önskar du information om vilka av dina personuppgifter som behandlas av Bodens kommun, fyller du i blanketten Begäran om registerutdrag och skickar till oss. Du kan välja att skriva ut blanketten och fylla i den för hand, eller fylla i ansökan direkt i formuläret och sedan skriva ut och signera ansökan. Om du har rätt att begära registerutdrag för andra än dig själv, till exempel i rollen som vårdnadshavare, använder du samma blankett. Blanketten hittar du längst ned på sidan.

2. Rätt att begära rättelse eller radering

Du kan alltid vända dig till oss och begära att dina personuppgifter rättas om uppgifterna är felaktiga eller ofullständiga.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad (rätten att bli bortglömd). Bodens kommun är enligt arkivlagen skyldig att bevara uppgifter i allmänna handlingar och vår möjlighet att radera dina uppgifter är därför begränsad.

Du kan också begära att vi, under tiden som din begäran om rättelse eller radering prövas, begränsar vår behandling av de personuppgifter du anser är felaktiga eller ofullständiga.

3. Rätt att invända och begära begränsning 

Om du anser att vi inte längre ska behandla dina personuppgifter, kan du vända dig till oss och invända mot behandlingen. Ange i så fall vilka särskilda omständigheter du vill stödja dig på. Du kan samtidigt begära att vi, under tiden som din invändning prövas, begränsar vår behandling av de personuppgifter du anser inte längre får behandlas.

4. Rätt att flytta dina uppgifter

Om Bodens kommun behandlar personuppgifter om dig för att uppfylla ett avtal eller om du har lämnat samtycke till behandlingen har du rätt att få ut sådana uppgifter för att använda dem på annat håll. Du har till exempel rätt att flytta dina uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

5. Rätt att framföra klagomål 

Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter och anser att den strider mot dataskyddsförordningen är du välkommen att i första hand kontakta dataskyddsombudet i Bodens kommun. Du kan också framföra dina synpunkter till Integritetsskyddsmyndigheten.

Om någon av kommunens myndigheter har nekat dig rätten till exempelvis radering, tillgång eller rättelse kan du överklaga beslutet hos allmän förvaltningsdomstol. Då måste du be om ett skriftligt och överklagbart beslut. Vänd dig till Bodens kommuns dataskyddsombud för att få stöd med detta. Kontaktuppgifter finns längst ned på sidan.

Ladda ner dokument
Begäran om registerutdrag
Ladda ner dokument
Invändning mot personuppgiftsb...
Ladda ner dokument
Begäran om rättelse eller radering
Senast uppdaterad: 2024-01-30