Försäkringsinformation

Kommunledningsförvaltningen (KLF) samordnar försäkringsinformation till allmänheten, samt stödjer förvaltningarna i försäkringsfrågor.

Försäkringar som vi samordnar är:

  • Ansvarsförsäkring
  • Egendomsförsäkring
  • Motor
  • Olycksfallsförsäkring
  • Tjänstereseförsäkring
  • Patientskadeförsäkring
Senast uppdaterad: 2023-10-05