Bodens kommuns stadshus, sett från Kyrkgatan 24

Förvaltningar

Bodens kommun är en politiskt styrd organisation. Den högsta beslutande politiska församlingen i Boden är kommunfullmäktige. Fullmäktige utser styrelser och nämnder.

Den politiska organisationen ger mål, uppdrag och direktiv till de kommunala förvaltningarna. Här kan du se hur förvaltningsorganisationen ser ut. Varje förvaltning är en självständig myndighet.

Postadressen för samtliga förvaltningar är:

  • Bodens kommun (ange till vilken förvaltning din handling ska lämnas)
  • 961 86 Boden

I stadshuset hittar du: delar av kommunledningsförvaltningen,  delar av socialförvaltningen och delar av samhällsbyggnadsförvaltningen.
Besöksadress: Hellgrensgatan 3/Kyrkgatan 24.

Medborgarservice öppettider

Måndag till fredag: 07.45 - 17.00
(15 maj till 15 september 07.45 - 16.00) 
Lunch: 12.00 - 13.00

För att komma i kontakt med någon förvaltning ska du ta kontakt med Medborgarservice på Bodens kommun genom kontaktvägarna här nedanför. När du får kontakt med dem så berättar du ditt ärende eller anger den person du söker så kopplas du rätt.

Senast uppdaterad: 2023-10-31