Hantering av hästgödsel

Miljö- och byggnämnden i Boden har tagit fram en riktlinje för hantering av hästgödsel. Syftet med riktlinjerna är främst att skapa en samlad bedömningsgrund till stöd för Miljö- och byggnämndens arbete.

Målet är att minska riskerna för att olägenheter ska uppstå i samband med hästhållning.

Riktlinjerna kommer att vägleda nämnden vid hantering av inkomna klagomål, yttranden, tillståndsärenden och remisser, samt vara ett stöd i nämndens tillsynsarbete. Dessutom blir det tydligt för såväl befintliga som framtida hästhållare vad som gäller i Bodens kommun. I förlängningen kommer detta att förebygga och minska risken för att olägenheter ska uppstå för människors hälsa och miljö. 

Riktlinjer för hantering av hästgödsel finns att läsa på miljö- och byggenhetens sida.

 

Senast uppdaterad: 2023-10-17