Bild på stadshuset fotograferat från markplan. Vit fasad med kommunvapnet till vänster.

Kommunal författningssamling

Här hittar du de riktlinjer kommunen har för att upprätthålla ordning i Bodens kommun, exempelvis lokala ordningsföreskrifter och föreskrifter till skydd för människors hälsa och miljö i Bodens kommun.

Kommunala föreskrifter

Riksdag och regering har delegerat vissa beslut om rättsregler till kommunerna. Bland de områden som kommunen kan fatta beslut om finns exempelvis miljö- och hälsoskydd, trafikfrågor och allmänna ordningsfrågor.
Enligt kommunallagen har kommunerna även rätt att besluta om taxor och den kommunala organisationen. De kommunala föreskrifterna kan indelas i:

  • Arbetsordning och reglementen
  • Avgifter och taxor 
  • Bestämmelser och lokala föreskrifter
  • Delegationer
  • Riktlinjer
  • Planer för den fysiska miljön

Förteckning - författningsregister

Alkohol

Arbetsordning kommunfullmäktige

Avfallsplan

Avgifter och taxor

Bostadsförsörjningsprogram

Delegationer

Detaljplaner

Enskilda avlopp

Fritidshem

Fyrverkerier

Förskola

Idrottshallar

Lokala föreskrifter för hälsa och miljö

Lokala ordningsföreskrifter

Offentlig plats

Reglementen för styrelser och nämnder

Renhållning

Sotning och brandskydd

Torghandel

Uteserveringar

Vatten och avlopp

Översiktsplan

Senast uppdaterad: 2023-09-20