Vy över Gågatan och hotell Bodensia i centrumkärnan av Boden.

Kommunala bolag

Bodens kommun har ett antal kommunala bolag. Bolagen ägs till största delen av kommunen och styrs av bolagsstyrelser. Bolagen jobbar på uppdrag av politikerna.

--------------------

Boden Arena logotyp


Boden Arena Fastighet

Företaget sysslar med att äga och ta hand om olika typer av ägodelar. De kan vara både fastigheter och lösa tillgångar. Dessutom kan företaget bedriva andra verksamheter som hör ihop med detta.

Målet med företagets verksamhet är att på ett bra sätt ta hand om och koordinera användningen av sina ägodelar.

--------------------
 

Logotyp Bodenbo


Bodenbo

Stiftelsen Bodenbo är en av Sveriges allmännyttiga bostadsstiftelser och företagets historia sträcker sig från 1947 då stiftelsen grundades och kvarteret Humlan byggdes. Med drygt 2100 lägenheter och ett fåtal kommersiella lokaler är Bodenbo det största fastighetsbolaget i Boden. Utbudet av lägenheter finns i centrala Boden, Svartbjörnsbyn och Sävast.

Allmännyttan är kommunala bostadsföretag eller bostadsstiftelser över hela Sverige med uppgift att tillhandahålla hållbara och prisvärda bostäder för alla.

--------------------
 

Boden Business Park


Boden Business Park

Boden Business Park jobbar för att företag i Bodens kommun ska bli större och nå sina tillväxtmål. De gör detta genom att locka till sig duktiga personer och företag som vill växa. De stödjer också företag genom att erbjuda utbildning och aktiviteter som främjar nya idéer. Dessutom försöker de locka investerare från både Sverige och andra länder.

Arbetet bedrivs i  nära samarbete med kommunen, företag, myndigheter och olika organisationer.

--------------------

Logotyp Boden Event

Boden Event

Bolaget vill göra Boden till en trevlig stad för alla. De jobbar för att göra Boden till en bra plats för evenemang och aktiviteter. De vill också hjälpa till med att arrangera saker utanför stadskärnan.

Bolaget försöker göra saker på ett säkert sätt och samarbetar med andra för att göra fler arrangemang möjliga. De vill också se till att stadens platser används oftare för olika aktiviteter.

--------------------
 

Logotyp Bodens Energi


Boden Energi

Bodens Energi producerar, utvecklar och levererar hållbara energilösningar för el, fiber och fjärrvärme . Bolaget ägs helt och hållet av Bodens kommun vilket innebär att de arbetar för alla bodensare och med hela kommunen. Bolaget ska bidra till ett hållbart Boden oavsett om de jobbar för mer återvunnen kraftvärme, ett stabilt elnät, lokal vattenkraft eller utveckling av laddinfrastruktur och solel.

Överskottet av bolagets verksamhet återinvesteras till nytta för alla kommunmedborgare.  

--------------------

Logotyp för Bodens Näringsfastigheter

Bodens Näringsfastigheter

Bodens Näringsfastigheter är ett kommunägt fastighetsbolag som är verksamt i Bodens kommun. Bolaget äger och förvaltar 39 600 kvadratmeter uthyrningsbar lokalyta, fördelat på 14 byggnader.

Bodens Näringsfastigheter har som uppgift att främja tillväxten i kommunen och medverka i utvecklingen av samhällsbyggnad, verka för ett livskraftigt näringsliv, äga och förvalta fastigheter för industri-, kontors-, service-, utbildnings, samt vid behov affärsverksamhet, på ett lönsamt sätt och inom ramen för bolagets resurser och i vissa fall ta större risker än marknaden.

--------------------

Bodens utveckling logotyp

Bodens Utveckling

Bolaget ska initiera och driva utvecklingsfrågor för att gynna tillväxt i Bodens kommun. De hjälper företag att starta och utvecklas, ger utbildning inom företagsfrågor, bedriver fastighetsförvaltning och uthyrning av lokaler. Bolagets syfte är att främja utveckling och tillväxt i Bodens kommun.

Arbetet ska bedrivas i nära samverkan mellan kommun, näringsliv, myndigheter och organisationer.

--------------------
 

Logotyp REBAB Restproduktbearbetning

Restproduktbearbetning i Boden

Restproduktbearbetning i Boden AB, REBAB, är ett helt kommunägt bolag. De driver Brännkläppens avfallsanläggning i Boden med en av de få deponierna som är i bruk i Norrbotten, och sköter även driften av områdets nya anläggning för matavfall.

REBAB har kunder från hela länet, men en av de största kunderna är Bodens eget kommunägda energibolag Bodens Energi, som också investerar stort. På Brännkläppen tas det brännbara avfallet emot, det bereds och mellanlagras för att vintertid levereras till Värmeverket.

--------------------

Uppräkningen är inte komplett. För en samlad bild av alla kommunala bolag, se bifogad organisationskarta över koncernen Bodens kommun.

Ladda ner dokument
Organisationskarta över koncer...
Senast uppdaterad: 2024-03-07