Offentlig plats och Torghandel

Här hittar du aktuella bestämmelser som rör torghandeln i Bodens kommun samt taxa för nyttjande av offentlig plats.

Ladda ner dokument
Lokala ordningsföreskrifter fö...
Ladda ner dokument
Taxor och avgifter 2024
Senast uppdaterad: 2024-01-09