Patientskadeförsäkring

En ansvarsförsäkring gäller för tillfällen då du som privatperson eller organisation krävs på skadestånd för att ha skadat någon eller någon annans egendom. Vid sådana tillfällen hjälper ansvarsskydd bland annat med utredning, förhandling och beviljat skadestånd. Patientskadelagen ger patienter rätt till ersättning för skador som skett i samband med undersökning, vård eller behandling inom vården eller tandvården i Sverige.

Patientskadeförsäkring omfattar all den hälsovård som kommunen bedriver och omfattar även den hälso-/sjukvård som bedrivs på entreprenad åt kommunen, även om entreprenören är en självständig juridisk person. Dessa skador regleras i enlighet med Patientskadelagen. Om du som patient har råkat ut för en skada i samband med hälso- och sjuk-vård och vill kräva ersättning för den från patientförsäkringen måste du göra en skadeanmälan. Det är du själv som bestämmer om du ska anmäla eller inte.

Ladda ner dokument
Om du skadas i vården
Ladda ner dokument
Anmälningsblankett
Senast uppdaterad: 2020-11-10