Personlig säkerhet

Enhet demokrati, kommunikation och säkerhet (DKS) stödjer kommunens tjänstepersoner och förtroende valda i hot och våld situationer.

Vi deltar i riskanalyser av personer som har utsatts för hot och våld eller förebygger med skyddsnivåer för att minimera hot och våld händelser.

Råd och stöd kontakta sakerhet@boden.se

Alternativt 0921-62302

Ladda ner dokument
Riktlinjer för personlig säkerhet
Senast uppdaterad: 2021-05-04