Två renar som springer efter varandra över en snötäckt gräsmark.

Renbetesland

Rennäringen är en naturlig del av dagens Suttes (Boden). Varje vinter samlas många renar på olika håll i kommunen. Här kan du läsa mer om Suttes som renbetesland och hur det påverkar dig.

I Bodens kommunen samlas hundratals renar under den kallaste årstiden. Renskötsel bedrivs här från 1 oktober till 30 april varje år. Renen, årstiderna och vädret styr renskötselarbetets gång, vilket gör att varje renbetesår har unika förutsättningar.

Renar är hjortdjur som lever i flock. Arten som finns i norra Skandinavien kallas tundra-ren. Det finns 225 000–280 000 renar i Sverige. Renen är det enda hjortdjuret där båda könen har horn. Sarven (tjuren) och vajan (kon) fäller sina horn varje år. För att förflytta sig mellan de olika områdena använder renarna särskilda vandrings- och flyttleder som ofta är mycket gamla.

Varje ren har en ägare och varje renägare har sitt specifika märke. Märket består av olika snitt i olika kombinationer som skärs in i renens båda öron. Renmärket är personligt och följer oftast släktens märken.

Senast uppdaterad: 2024-02-21