Säkerhetsarbete

Samordningen för trygghet och säkerhet hanteras av avdelningen Demokrati, kommunikation och säkerhet.

Under 2017 togs beslut om strategisk styrning av trygghet och säkerhet i Bodens kommun. Då bestämdes att samordningen för trygghet och säkerhet skulle ligga på Räddnings- och säkerhetsförvaltningen.
Efter omorganisationen 2021 flyttade ansvaret för samordningen över på avdelningen Demokrati, kommunikation och säkerhet (DKS).

En policy för trygghet och säkerhet har antagits i kommunfullmäktige 2017-12-18, se bifogad fil. Policyn reglerar ansvar, omfattning, inriktningsmål, tillämpning och uppföljning. Till detta kommer riktlinjerna som beskriver hur säkerhetsarbetet ska organiseras.

Personlig säkerhet

Avdelningen Demokrati, kommunikation och säkerhet (DKS) stödjer även kommunens tjänstepersoner och förtroendevalda som utsatts för hot- och våldssituationer. Vi deltar i riskanalyser av personer som har utsatts för hot och våld eller förebygger med skyddsnivåer för att minimera händelser med hot och våld.

Råd och stöd

Mejla sakerhet@boden.se. Alternativt ring 0921-623 02.

Ladda ner dokument
Policy trygghet och säkerhet
Senast uppdaterad: 2024-03-06