Säkerhetsarbetet

Strategisk styrning av trygghet och säkerhet som beslutades under 2017. Då bestämdes att samordningen för trygghet och säkerhet ska ligga på Räddnings- och säkerhetsförvaltningen.
Efter omorganisationen 2021 ligger samordningen på den nya enheten demokrati, kommunikation och säkerhet (DKS).

En policy för trygghet och säkerhet har antagits i kommunfullmäktige 2017-12-18. Den finns som bifogad fil på denna sida. Policyn reglerar ansvar, omfattning, inriktningsmål, tillämpning och uppföljning. Till detta kommer riktlinjerna som beskriver hur säkerhetsarbetet ska organiseras.

Ladda ner dokument
Policy trygghet och säkerhet
Senast uppdaterad: 2023-10-05