Den samiska flaggan med fält i blått, rött, gult och grönt.

Samer

Samer är ett av världens folk och urfolk med egen kultur, eget språk och egna sedvänjor. Suttes (Boden) är en del av Sápmi, det område där samer bor, verkar och utövar sin kultur sedan lång tid tillbaka. Suttes ligger i det lulesamiska området.

Samerna har sedan urminnes tider levt i ett område som i dag sträcker sig över fyra länder. Det består av Kolahalvön i Ryssland, nordligaste Finland, norra Norges kust- och inland och delar av Sverige från Idre i söder och norrut. Det området kallas Sápmi. Sápmi är mer än ett geografiskt område, det är också en kulturell och språklig gemenskap.

Hur många samer finns det?

En vanlig uppskattning i dag är att det finns 80.000-100.000 samer i världen. I Sverige beräknas det finnas 20.000-40.000 samer. Det är osäkert hur många med samiskt påbrå som själva identifierar sig som samer. Någon folkräkning på etnisk grund görs inte i Sverige och därför är siffrorna osäkra. Samer är bosatta i hela landet även om de flesta bor i Norrbottens och Västerbottens län, samt efter fjällkedjan.

Renskötsel

Många kopplar ihop samer med renar. Det är skillnad på att vara renskötare (ett yrke) och renägare. Många samer, särskilt i Norrbottens län, har ett renmärke och äger renar som sköts av en yrkesverksam renskötare. Renen är starkt förknippad med den samiska kulturen, dels genom renskötseln, dels genom att andra verksamheter är beroende av de råvaror som renen ger (kött, päls, horn).

Andra traditionella näringar

Andra traditionella näringar förutom renskötsel är jakt, fiske och duodji (slöjd och konsthantverk). Idag är samer verksamma inom de flesta landsbygdsnäringar som bedrivs i de nordligare delarna av landet, ofta som kombinationsnäringar, såsom småskaligt gårdsbruk och samisk turism. Det finns för övrigt samer inom de flesta yrken.

Definition av urfolk

En vanlig definition av urfolk (ursprungsfolk) är att de härstammar från folkgrupper som bodde i landet eller i ett geografiskt område som tillhör landet, vid tiden för erövring eller kolonisation eller fastställandet av nuvarande statsgränser. Urfolk har en stark vilja att bevara, utveckla och överföra sin etniska identitet, sin kultur och sina traditioner och levnadssätt till framtida generationer.

Samerna har en lång sammanhängande historisk anknytning till de områden där de bedrivit och fortfarande bedriver sina näringar och utövar sin kultur. Anknytningen går tillbaka till tiden långt före nationalstaternas bildande. Hur långt är svårt att med säkerhet veta. En del säger 10 000 år och andra 3 000 år. Oavsett uppfyller dagens samer de facto definitionen för urfolk mycket väl.

Senast uppdaterad: 2023-12-20