En grupp människor och Bodens stadskärna i bakgrunden.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar i huvudsak med att tillgängliggöra, underhålla, förvalta och utveckla kommunens fysiska miljö, infrastruktur och transporter. Förvaltningen omhändertar alla frågor från planfrågor inom kommunen (hur mark ska användas) till att laga vattenledningar och gator.  

Vi ser till att det finns bra vatten i kranarna, att matavfallet blir biogas och att det finns inlämningsplatser för återvinning. Vi jobbar för att kollektivtrafiken ska vara tillgänglig och att de som behöver färdtjänst och parkeringstillstånd kan få det. De gator och vägar som finns i kommunen är det i huvudsak förvaltningen som underhåller, till exempel genom att ploga gator och cykelvägar på vintern. De fina utsmyckningarna i parker och på gator och torg är det vi som ordnar.  

Många av de fastigheter som är skolor, förskolor, eller boenden för äldre ser förvaltningen till att tillhandahålla och underhålla med bland annat fastighetsskötsel men även med lokalvård. Inom förvaltningen sköter vi intern och extern uthyrning av kommunens lokaler. 

Det är vi som kontrollerar att verksamheter följer lagstiftning, till exempel om den är miljöfarlig, eller att restauranger följer regler för alkoholservering. 

Kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen

För att komma i kontakt med kommunledningsförvaltningen ska du ta kontakt med Medborgarservice på Bodens kommun genom kontaktvägarna här nedanför. När du får kontakt med dem så berättar du ditt ärende eller uppger den person du söker så kopplas du rätt.

Senast uppdaterad: 2024-03-06