Ett timrat litet sameviste omgivet av grönskande natur.

Samiska platser

Här hittar du mer information om några platser med samisk historia i Suttes (Boden) som du kan besöka och lära dig mer om.

Sidan är under uppbyggnad.

Rödingsträsk

Rödingsträsk, en gång i tiden känt som Silversparrbyn, uppe i Silversparrlappan och Silbo, ligger cirka 17 km sydväst om Harads vid sjön Rödingsträsket, som på samiska kallas Tapmukjaure.

Idag finns det både fastboende och några som bor där under vissa säsonger. År 1927 var invånarantalet 74 personer.

Traditionell renskötsel utövas fortfarande inom samma områden som förr, men jordbruket har lagts ned och fisket har förlorat sin betydelse som försörjningskälla. Andra som ägnar sig åt renskötsel finns idag i Djupträsk, Södra Harads och Nystrand.

Silversparrbyn har en lång historia som en samisk bosättning och blev utsett som lappskatteland år 1797. Baron Hermelin fick tillstånd att etablera ett frälsehemman samma år, men rätten att bygga nya hem förlorades på grund av försumlighet år 1859. Efter uppdelningen år 1862 skattlades Rödingsträsk som en nybyggd plats.

Silbonah Sámesijdda, en intresseförening för Rödingsträsk som bildades 1997, strävar efter att stärka och utveckla kulturen och näringslivet i området. Föreningen har medlemmar från Vittangi till Helsingborg.

Senast uppdaterad: 2024-01-22