Lärare står och pekar i en bok intill några elever som sitter ner vid sina bänkar

Utredningen Grundskola 2020

Här finns dokumentationen till utredningen Grundskola 2020.

Utredningen Grundskola 2020 har den 2 december presenterat tre alternativ till en framtida skolstruktur för centrum och centrumnära bostadsområden i Bodens kommun. (Skolenheter på landsbygden har behandlats i den s k Landsbygdsutredningen.)
Samtliga alternativ innehåller förslag till förändrade upptagningsområden i syfte att utjämna de nu rådande socioekonomiska mönstren i grundskolorna. De tre alternativen med dess varianter förutsätter alla omfattande investeringar för uppgradering av de kommunala skolornas lokaler och lärmiljöer till modern standard.

​​​​​​​Alternativ 0 (och en variant som kallas 0a) beskriver förslag till en skolstruktur där alla åtta nuvarande centrumnära grundskolor skolor finns kvar.
Skillnaden mellan de båda är att i variant 0a föreslås flytt av Stureskolans verksamhet till f d Vårdhögskolans lokaler.

Alternativ 1 (och varianten 1a) beskriver förslag till en centrumnära skolstruktur med fyra F-6 skolor och två 7–9 skolor. 
I variant 1a föreslås endast en kommunal år 7 - 9 skola.

Alternativ 2 beskriver förslag till en skolstruktur som består av en F-6 skola, två F-9 skolor samt ett F-9 område med två skolor.

Ännu så länge har kommunen inte fattat några beslut avseende utredningen. Utbildningsnämnden kommer att ta ställning till grundskoleutredningen 28 januari. Ärendet går därefter vidare för beslut i kommunfullmäktige, preliminärt 22 februari.

Ladda ner dokument
Utredning Grundskola 2020 - gr...
Ladda ner dokument
Presentation utredning Grundsk...
Ladda ner dokument
Bilaga 1 Upptagningsområden alt 0
Ladda ner dokument
Bilaga 2 Upptagningsområden alt 1
Ladda ner dokument
Bilaga 3 Upptagningsområden alt 2
Ladda ner dokument
Bilaga 4 Kostnadsbedömning fas...
Ladda ner dokument
Bilaga 5 Sammanfattning SOU Li...
Ladda ner dokument
Bilaga 6 Hälsokonsekvensbedömning
Ladda ner dokument
Bilaga 7 Intervju Peter Fredriksson
Senast uppdaterad: 2024-03-08