Våldsbejakande extremism

Våldsbejakande extremism kallas rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning. Sådana rörelser kan också använda våld för att uppnå sina ideologiska mål.

  • Dras någon du känner till eller vill du lämna våldsbejakande extremism?
  • Är du orolig för att en anhörig eller någon annan du känner ska dras in i våldsbejakande extremism?
  • Eller lever du i en omgivning av våldsbejakande extremism och behöver hjälp att lämna den miljön?

Akuta situationer

Om en akut situation uppstår utanför kontorstid, som på kvällen, natten eller under helgen, kontaktar du socialsekreterare i tjänst. Det kan till exempel vara familj- och relationsproblem, våld eller beroendeproblem.

I akuta situationer kan du ringa larmnumret 112.

Vägledning för akut hjälp

Orostelefon via Rädda Barnen

Om du är orolig för att någon i din omgivning löper risk att radikaliserats, kan du ringa 020-100 200 för få stöd för din oro, och hjälp med vad du kan göra för individen.

Öppettiderna är måndag-fredag 09.00-12.00.

Orostelefonen

Lokal samordnare

Lokal samordnare för arbetet mot våldsbejakande extremism är verksamhetsutvecklare Alf Wennskog på avdelningen Kultur, fritid och ungdom.

För stöd av kommunal samordnare mot våldsbejakande extremism mejla: est@boden.se. Eller ring Alf Wennskog, 0921-623 18.

Ladda ner dokument
Riktlinjer för arbetet mot vål...
Senast uppdaterad: 2024-03-06