Visselpipa

Visselblåsarfunktion

Du som är anställd i Bodens kommun eller har en annan arbetsrelation till kommunen, till exempel som konsult, leverantör, praktikant eller arbetssökande kan rapportera misstanke om missförhållande. Det är viktigt för Bodens kommun att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållande i kommunens verksamheter.

När ska visselblåsarfunktionen användas? 

Visselblåsarfunktionen kan användas vid misstanke om: 

 • muta 
 • bedrägeri 
 • stöld 
 • jäv 
 • olämplig bisyssla eller en situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin befattning 
 • närstående som gynnas av anställd i kommunen 
 • andra lagbrott 

Gäller inte personliga förhållanden 

Funktionen ska inte användas till att rapportera om personliga missförhållanden som endast påverkar den person som rapporterar och dennes arbetssituation, till exempel konflikter. Detta bedöms i de flesta fall inte ha ett allmänintresse och ska därför hanteras internt i respektive verksamhet. 

Om du har synpunkter eller klagomål på kommunens verksamheter kan dessa lämnas via e-tjänsten Synpunkten.

Visselblåsartips kan lämnas av: 

 • kommunens anställda 
 • kommunens förtroendevalda 
 • personer som gör en förfrågan om eller söker arbete 
 • volontärer 
 • praktikanter 
 • konsulter 
 • leverantörer eller potentiella leverantörer 

Så gör du en anmälan 

Bodens kommuns visselblåsarfunktion hanteras av Lantero. Du kan göra din anmälan genom att följa länken:

Visselblåsarrapportering

Så hanteras din rapport 

Du får en bekräftelse på att din rapport har tagits emot av Lantero. De går igenom de uppgifter du har lämnat i din rapport för att bedöma om rapporten är en visselblåsning eller inte. Om ditt ärende klassificeras som ett visselblåsningsärende så kommer det handläggas av en särskilt behörig enhet vid kommunledningsförvaltningen alternativt av en extern oberoende part. Utredaren kan vid behov ställa frågor till dig via systemet, frågorna kommer till dig via e-post (notera att mailen kan hamna i din skräppost med avsändare Lantero).

Via visselblåsarfunktionen får du även återkoppling om vilken typ av åtgärder som vidtas eller planeras att vidtas med anledning av din rapport. 

Så är du skyddad som visselblåsare 

Skyddet för visselblåsare innebär att kommunen är förbjuden att vidta någon form av repressalier eller vidta åtgärder för att hindra någon från att rapportera. 

Du som rapporterar ska ha en tro på att informationen du lämnar är sann för att skyddet ska gälla. Skyddet gäller således inte vid medvetet falsk rapportering. Om du medvetet rapporterar falsk information kan åtgärder vidtas. 

Alla inkomna visselblåsarrapporter hanteras på ett sätt som säkerställer konfidentiell behandling av din identitet. Din identitet skyddas dessutom av sekretess om du rapporterar om ett missförhållande. Din IP-adress kommer inte att sparas och det finns inte heller någon annan möjlighet att identifiera dig. 

Förutom visselblåsarlagen finns även skydd för dig som rapporterar om missförhållanden i ett flertal andra lagar, till exempel anställningsskyddslagen och medbestämmandelagen. Offentligt anställda och vissa privat anställda inom till exempel vård, skola och omsorg har också ett omfattande grundlagsskydd att lämna uppgifter till media i publiceringssyfte, ett meddelarskydd. Visselblåsarlagen ska komplettera och stärka skyddet i dessa lagar. 

Senast uppdaterad: 2024-03-06