Coronaviruset

Ett nytt coronavirus har upptäckts med symtom som feber och hosta. Det påminner om influensa med den skillnaden att sjukdomen är klassad som samhällsfarlig. Vi har alla ett gemensamt ansvar för krisberedskapen, men du har också ett personligt ansvar. Det offentliga ska se till att bland annat el- och telekommunikationer, vattenförsörjning, transporter och sjukvård fungerar. Du som enskild ska göra vad du kan för att skydda dig och dina närmaste mot olyckor och större händelser. Vi samlar information här för att stödja din vardag.

Region Norrbotten ansvarar för smittskyddet i länet. Regionen har god beredskap för att kunna hantera fall i länet. Länets kommuner och övriga myndigheter samverkar för att upprätthålla beredskap inför eventuell ökad smittspridning.

Bodens kommun gör inga egna medicinska rekommendationer, utan hänvisar till Folkhälsomyndighetens information och till information från smittskyddsläkaren hos Region Norrbotten. Deras rekommendationer kan förändras över tid och därför vill vi betona att denna information bör kontrolleras löpande.

Du som enskild ska göra vad du kan för att skydda dig och dina närmaste mot olyckor och större händelser. I och med att Folkhälsomyndigheten den 10 mars höjt sin riskbedömning. Läs deras rekommendationer som uppdateras kontinuerligt.

Här intill hittar du länkar och andra sidor på boden.se som fördjupar och förklarar fakta kring det nya Coronaviruset (COVID-19). Surfar du in på Boden.se med hjälp av din mobiltelefon hittar du menyn med sidor, på vänster sida om du sitter vid en dator, under ett plustecken högst upp på sidan.

Sidan är uppdaterad 2020-03-27.

Senast uppdaterad: 2020-03-27