Bild på stadshuset fotograferat från markplan. Vit fasad med kommunvapnet till vänster.

Länkar och hänvisningar till ansvariga myndigheter

På den här sidan hittar du en beskrivande text till alla länkar du ser intill sidorna rörande det nya Coronaviruset.

 • Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse.
 • Nationellt är Folkhälsomyndigheten ansvarig för frågor som rör smittskydd. På deras webbplats finns information om viruset och smittspridning samt en lista med frågor och svar som uppdateras regelbundet.
 • Den som önskar information om myndigheternas arbete med smittskyddet eller hyser allmän oro för Coronaviruset kan även vända sig till det nationella upplysningsnumret 113 13.
 • Regionalt är Smittskyddsenheten inom Region Norrbotten ansvarig för smittskyddsfrågor och har nära samarbete med Vårdhygien, Infektionskliniken Norrlands Universitetssjukhus i Umeå och Klinisk mikrobiologi. Vårdguiden 1177.se har information om nya Coronaviruset och om symptom på sjukdomen samt vart man vänder sig vid symptom.
 • Utrikesdepartementet har information om reserekommendationer och för dialog med de svenskar som finns på plats i Hubeiprovinsen.
 • Folkhälsomyndigheten har samlat informationsmaterial.
 • På Folkhälsomyndigheten finns samlade frågor och svar som uppdateras kontinuerligt.
 • Ta del av kontinuerliga uppdateringar från Skolverket.
 • Ta del av samlad information från Polismyndigheten.
 • Polismyndigheten uppmanar även till ökad grannsamverkan för att motverka brott.
 • För dig som är statligt anställd finns information från Arbetsgivarverket.

Stöd vid telefonsamtal

I Sverige finns tre tjänster för den som behöver hjälp med att ringa telefonsamtal. Till exempel om du behöver ringa 1177 eller 113 13 för att du har frågor om Coronaviruset.   

Personer som använder svenskt teckenspråk kan använda förmedlingstjänsten Bildtelefoni för att ringa.

Den som har hörselnedsättning, dövhet, dövblindhet, talsvårigheter eller använder punktskrift kan använda förmedlingstjänsten Texttelefoni.

Tjänsten Teletal  är en telefontjänst för alla som behöver stöd under ett telefonsamtal. En tolk kan hjälpa till med:

 • Att tolka otydligt tal och svåra ord
 • Ge stöd för minnet
  • Anteckna vad som sägs i samtalet och kan skicka hem det till dig
  • Hjälpa dig i telefonväxlar
Senast uppdaterad: 2020-09-16