illustration av coronaviruset, en grå boll med röda fläckar.

Lokala allmänna råd (10 november 2020)

På grund av en ökad spridning av coronaviruset har många regioner i Sverige fått sina allmänna råd ändrade. Från och med 2020-11-10 har råden för Norrbottens län skärpts.

  • Du bör undvika resor generellt, både inom och utanför regionen. Måste resan genomföras så ska den genomföras på ett smittsäkert sätt. Med smittsäkert avses att antalet sociala kontakter ska begränsas
  • Du bör undvika att vara inomhus i till exempel butiker, köpcentrum, muséer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i matvaruaffärer och apotek kan självklart göras.
  • Du bör avstå från att delta i möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Det här gäller inte för idrottsträningar riktade till barn och ungdomar födda 2005 och senare. Smittskyddsläkaren i Norrbotten trycker på att det viktigaste är att undvika idrottsträningar inomhus, matcher och cuper. Det är särskilt viktigt att undvika de arrangemang som drar deltagare från andra regioner.
  • Om du har möjlighet bör du undvika fysisk kontakt med andra än de du bor med. Det innebär, bland annat, en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknade social aktivitet. Nödvändig kontakt, som till exempel vid vårdbesök eller medicinska undersökningar, omfattas inte av det här rådet. Det är viktigt att den med symptom som kan vara Covid-19 avstår från all kontakt med andra.
  • Verksamheter och arbetsgivare bör göra det möjligt för personer att följa råden. En arbetsgivare kan till exempel uppmana sin personal att jobba hemifrån samt att skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten. Övriga verksamheter kan minimera antalet besökare vid en och samma tidpunkt, de kan anpassa sina öppettider och erbjuda digitala alternativ.

Alla verksamheter bör göra det möjligt för alla att ta det här personliga ansvaret. I anslutning till sidan finns också beslutet som pdf- fil.

Kommunens åtgärder som följd av beslutet om lokala allmänna råd

Nedanstående åtgärder gäller i första hand fram till 8 dec, men kan komma att förlängas. Klicka på länkarna för närmare information.

Kommunens idrottsanläggningar (förutom motionsspår) stängs för träning, tävling och matcher. Undantag gäller träningar för ungdomar födda 2005 och senare. Skolornas gymnastikhallar är öppna för undervisning.

Allmänhetens åkning håller stängt.

Fritidsgårdarna är öppna, men med begränsningen att man bara tar in högst 15 personer åt gången.

Fritidsbanken är öppen, men släpper bara in ett besökande sällskap åt gången.

Försvarsmuseum Boden håller stängt.

Nordpoolen stänger för allmänheten, viss skolundervisning bedrivs.

Stadsbiblioteket har begränsat öppethållande för utlåning/återlämning av böcker. Även bokbussen bedriver begränsad verksamhet.

Senast uppdaterad: 2020-11-11