illustration av coronaviruset, en grå boll med röda fläckar.

Nationella råd, rekommendationer och förbud - uppdaterad 1 juni 2021

Regeringen har beslutat förlänga de skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd som gäller allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning.

Du har ett personligt ansvar för att skydda dig själv och andra mot spridningen av covid-19. Särskilt viktigt är att du skyddar personer i riskgrupper mot smitta.
En aktuell sammanställning av råd och rekommendationer finns hos krisinformation.se. Listan nedan är förkortad.

Aktuella restriktioner och rekommendationer:

 • Vid privata sammankomster gäller det att hålla sig till åtta personer. Det här gäller både privata sammankomster och allmänna tillställningar.  
 • För arrangemang utomhus med anvisade sittplatser höjs antalet till 500 deltagare. För arrangemang utomhus utan anvisade sittplatser höjs taket till 100 personer.
 • Umgås bara i mindre grupp. Mindre grupp är beroende på situation och en persons levnadsvanor. Därför är det omöjligt att definiera exakt.
 • Handla ensam om det går.
 • Ha munskydd så ofta du kan. Speciellt då trängsel kan uppstå.
 • Ha munskydd vid färd med lokaltrafiken mellan 07.00 och 09.00 sant mellan 16.00 och 18.00. Det gäller alla som är födda 2004 eller tidigare. Använd gärna munskydd övriga tider om trängsel inte kan undvikas.
 • Butiker, gym och sportanläggningar inomhus samt badhus ska beräkna antalet besökare så att varje person får tio kvadratmeter. Det maximala antalet får dock aldrig vara fler än 500 personer.
 • Begravningar får ha 20 deltagare.
 • Det får sitta högst 4 personer vid ett bord om du besöker ett serveringsställe. Om ditt sällskap är större måste serveringsstället dela upp det.
 • Bordsservering är inte tillåten efter 22.30 på kvällarna. Hämtmat är dock tillåtet att sälja efter 22.30.
 • Om serveringsplatsen är en del av en handelsplats tillåts bara 1 person vid ett bord.
 • Alkoholservering är förbjuden mellan 20.00 och 11.00.
 • Vid besök vid vårdinrättning så bör du kontakta inrättningen först och höra vad som gäller där.
 • Onödiga resor till Sverige är förbjudna. Medborgare i Sverige berörs inte av förbudet. Undantaget är om utländska medborgare kan visa upp ett negativt test för Covid-19. De nordiska länderna har avskaffat det här.
 • Stadigvarande tivolinöjen som till exempel Gröna Lund och Liseberg, marknader och motionslopp att kunna öppna, men med krav på smittskyddsåtgärder.
 • Lägerverksamhet i mindre skala är tillåten. Övernattning ska helst inte erbjudas dock.
 • Mindre cuper och tävlingar för barn och ungdomar är tillåtna.
 • Tävlingsidrott för vuxna i mindre skala är tillåtet.
 • Nya deltagarbegränsningar för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar börjar att gälla. För arrangemang inomhus med anvisade sittplatser höjs taket till 50 deltagare. För arrangemang inomhus utan anvisade sittplatser är begränsningen fortsatt åtta deltagare.
 • Särskilda regler för idrott och tävlingsarrangemang utomhus, exempelvis motionslopp, införs och innebär att deltagarantalet höjs till 150 deltagare.
 • Tvätta händerna regelbundet och använd gärna handsprit.
 • Arbeta hemifrån så ofta du kan. Arbetsgivare och arbetstagare ska båda hjälpas åt för att göra det här möjligt.
 • Måste du vara på jobbet. Träffa bara de du jobbar med. Ha inte möten i trånga lokaler.
 • Begränsa antalet nya kontakter.
 • Res smittsäkert. Undvik bussar som är fulla, undvik att samåka och andra färdmedel där trängsel med människor kan förekomma.
 • Undvik platser med trängsel och försök handla ensam. För varuhus gäller 1 person per 10 kvadratmeter.
 • Stanna hemma om du har symptom (länken öppnas i ett nytt fönster).
 • Det finns ingen begränsning för antalet människor i, till exempel, köpcentrum.
 • På ett café finns ingen övre gräns dock ska varje besökare kunna hålla minst en meters avstånd.
 • Marknader som är utomhus har ingen begränsning på antalet deltagare. Dock har marknader inomhus samma begränsning som varuhus, det vill säga, 1 person per 10 kvadratmeter.
Senast uppdaterad: 2021-06-01